Home EFKM

Slide background
Slide background

...to create a spectacular panorama slideshow!

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
you can now use long backgrounds on multiple slides...
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Fundacja powstała w 2007 roku i jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową ukierunkowaną na kulturę miejską i sztukę uliczną. Wywodzimy się ze środowiska twórców ulicznych, writerów i artystów street artowych, choć dziś równie bliskie są nam pola sztuki, designu, nauki czy akcji zaangażowanych społecznie.

Przez 7 lat działalności zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów i kilkaset wydarzeń, w których uczestniczyło niezliczone grono odbiorców. Współpracujemy z twórcami z całego świata, inicjujemy partnerstwa międzynarodowe i coraz częściej widać nas poza granicami Polski.