Życie Warszawy / Rzeczpospolita

360181

Życie Warszawy
11 grudnia 2007

LEGALNY WANDALIZM KLUCZEM DO SUKCESU
Wczoraj dyskutowano o przyszłości warszawskiego graffiti.

Stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim zorganizowało debatę, w której mogłyby sie wypowiedzieć wszystkie strony sporu o miejsce graffiti w przestrzeni miejskiej.
Obok przedstawicieli Stwowarzyszenia, Centrum Sztuki Współczesnej, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami i Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy wzięła w niej udział również Europejska Fundacja Kultury Miejskiej reprezentowana przez Igora Dzierżanowskiego.

Inne materiały dotyczące debaty:

Rzeczpospolita
12 grudnia 2007

SPONTANICZNA SZTUKA CZY WANDALIZM
Streszczenie debaty – czytaj tutaj.