RADIO „R”
9 maja 2008
„Gość Radia R”

Zaproszono nas do udziału w audycji Radia „R” w Lublinie.
Cezary Hunkiewicz zaprezentował główne idee przyświecające Fundacji oraz
przedstawił nasze cztery flagowe programy.
W rozmowie szczególną uwagą otoczyliśmy projekty, które Fundacja aktualnie realizuje w Lublinie, zapowiadając przy tym „Warsztaty Graffiti” planowane na 12 maja a prowadzone przez Fundację w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej.