All My City In… Urban Landscapes through the Eyes of Graffiti Writers /

1012508_457973470976892_557223295_n

1012508_457973470976892_557223295_nNie wierzymy, że writing da się sprowadzić do encyklopedycznego spisu treści z małą formułką roszczącą sobie prawo definiowania zjawiska. Nie wierzymy też, że choćby najwnikliwsza dokumentacja wytworów graffiti, pozwoli uchwycić, jak złożony jest świat kryjący się za tagami i przybranymi imionami.

Co więcej, nie wierzymy, że można cokolwiek zrozumieć z graffiti, dopóki nie spojrzy się oczami, którymi writerzy widzą miasto.

Dlatego wystawa „All My City In… Urban Landscapes through the Eyes of Graffiti Writers” chce spełnić rolę tych oczu. Przedstawia więc sposoby widzenia miasta charakterystyczne dla twórców graffiti z najróżniejszych części świata. Jesteśmy zdania, że sposób, w jaki writerzy postrzegają przestrzeń jest nie tylko odmienny od większości społeczeństwa, ale przede wszystkim bardziej złożony, bogatszy a przez to zdecydowanie ciekawszy. A zgromadzenie w jednym miejscu wielu punktów widzenia i kilkudziesięciu opowieści o przestrzeni może dać ciekawy efekt. Szczególnie, jeśli myślą przewodnią jest indywidualny i charakterystyczny rys twórczości każdego z writerów. Którzy tym razem mówią innym narzędziem niż farba.

Ten foto-projekt z pogranicza etnografii wizualnej i sztuki ma na celu poznanie rozmaitych sposobów percepcji i definiowania miasta. Warto zaznaczyć, że wyłaniający się na wystawie obraz może być daleki od oczekiwanych wzorców prezentacji ulicznych działań. Ale pytanie “jak writerzy z całego świata widzą przestrzeń, w której tworzą”, warte jest tego ryzyka. Do projektu zaprosiliśmy twórców z odmiennych kultur, niezależnie od ich stażu w teatrze ulicznych działań. I tym sposobem w wystawie udział biorą:

A1One/Iran,
Bart/Myanmar,
Basick/Peru,
Bostone/Poland,
Boris (The Grifters)/Bulgaria,
Buni/Spain,
Point/Czech Republic,
Does/Brasil,
Ekin/Hungary,
Fisek/Chile,
GrisOne/Colombia,
Inka /Germany,
Jacek Walesiak/ Poland,
Jotemel/Poland,
Kripoe/ Germany,
Miesto/Poland,
Minzo/India,
Nug/ Sweden,
Pantal/Poland,
Potiks/Poland,
Reno/Poland,
Roes/Poland,
Sput/Lithuania,
Stan/Russia,
Tius/Poland,
Vino/Spain

Odbiór wystawy wzbogaci tematyczny set muyczny przygotowany przez Ducziego/ Champion Sound Show

„Każdy obraz ucieleśnia jakiś sposób widzenia. Patrząc na zdjęcie, zachowujemy stale — jakkolwiek niewyraźnie — świadomość istnienia fotografa, który dokonał selekcji tego właśnie widoku spośród nieskończonej liczby innych możliwych widoków.“ (J. Berger, „Sposoby widzenia”)