MENU

FORMA OTWARTA

„FORMA OTWARTA” to projekt skupiony na poszerzeniu zasobu wiedzy mieszkańców Lublina, turystów oraz osób z Polski i zza granicy,zainteresowanych bezprecedensowymi działaniami artystycznymi, które realizowane były w przestrzeni publicznej Lublina od początku XX wieku. Główny nacisk w projekcie kładziony jest na dokumentację i archiwizację fotografii, dokumentów, materiałów prasowych itp. dot. neonów, mozaiki, murali, rzeźb i innych form artystycznych, które występowały w przestrzeni publicznej Lublina. Proponowany projekt to interdyscyplinarny cykl łączący ze sobą elementy badań socjologicznych, kwerendy naukowej, warsztatów i spotkań z mieszkańcami oraz działań artystycznych skupionych na realizacji – 3-letniego programu służącego budowie archiwum sztuki przestrzeni publicznej Lublina, dostępnego dla wszystkich zainteresowanych w ramach Instytutu Sztuki w Przestrzeni Publicznej, prowadzonego przez Europejską Fundację Kultury Miejskiej. Projekt Forma Otwarta zakłada międzysektorową współpracę organizacji pozarządowych, instytucji miejskich, ośrodków naukowych i mieszkańców miasta Lublin.